Odpowiedzialność społeczna

Lokalne społeczności

Aby nasze działania były zgodne ze strategią zrównoważonego rozwoju, każda nasza decyzja rozpatrywana jest nie tylko w kategoriach ekonomicznego zysku, ale także w kategoriach społecznych i ekologicznych.

Firma GEO – EKO od wielu lat wspiera inicjatywy lokalne poprzez różne formy pomocy, zarówno finansowej, jak i rzeczowej. Staramy się nie przechodził obojętnie obok ludzkiego cierpienia, a wszystkie prośby do nas kierowane są analizowane i jeżli jest to w naszej mocy – staramy się pomagać. Obok wielu mniejszych akcji charytatywnych wspieraliśmy dzieło odnowy sanockiego szpitala, wspierając finansowo działania FUNDACJI „ZDROWIE” NA RZECZ SZPITALA.

 Szczególnym obszarem pomocy udzielanej przez Firmę GEO – EKO są inicjatywy sportowe.

            W lipcu 2007 roku właściciel Firmy Pan Tomasz Bil powołał do życia Fundację Promocji Sportu „EKOBALL”. Głównym założeniem jej działalności jest krzewienie kultury fizycznej pośród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz miejskich, jak również zachęcanie do prowadzenia sportowego trybu życia i czynnego wypoczynku.

W sierpniu 2007 roku Fundacji udało się zorganizować wyjazd dla młodych piłkarzy na zgrupowanie REMES CUP. W sanockich szkołach podstawowych zostały zorganizowane nabory do drużyn piłkarskich. Na początku stycznia 2008 roku drużyny te rywalizowali ze sobą w Turnieju piłkarskim o Puchar Prezesa Fundacji EKOBALL.

EKOBALL planuje organizację zarówno zimowych, jak i letnich zgrupowań wyjazdowych i obozów sportowych. Naszą ambicją jest budowa kompleksu sportowego, gdzie na sztucznych murawach młodzi piłkarze będą mogli trenować przez cały rok. W chwili obecnej prowadzimy treningi przygotowujące drużyny do tegorocznego wyjazdu na REMES CUP.

EKOBALL jest w trakcie przygotowań do I Festiwalu Piłkarskiego, który odbędzie się w czerwcu bieżącego roku w Sanoku. Impreza ma na celu zachęcenie dzieci i młodzieży do uprawiania sportu, a rodziny do aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Obok rozgrywek sportowych zorganizowane zostaną dodatkowe atrakcje, m.in. szkoła bezpiecznej jazdy dla dzieci i młodzieży, podczas której przedstawiciele sanockiej policji przekażą najmłodszym uczestnikom ruchu drogowego podstawowe informacje na temat ich bezpieczeństwa i zasad, jakimi powinni się kierować.

Nasi Klienci

            Firma GEO – EKO komunikuje się ze swoimi Klientami w sposób bezpośredni (wizyty, rozmowy telefoniczne) w celu utrzymania pozytywnych kontaktów, realizacji ich potrzeb oraz bieżące rozwiązywanie problemów.

Cyklicznie – co 6 miesięcy badamy satysfakcję klientów poprzez ankietę. Zdobyte informacje są później analizowane, a wnioski służą do podjęcia działań korekcyjnych w celu poprawy jakości oferowanych przez nas usług.

  
Pracownicy

W ostatnich latach Firma GEO – EKO przeżywa swój intensywny rozwój. Ma to ścisły związek ze wzrostem zatrudnienia. W chwili obecnej opracowujemy nowy regulamin, jak również system indywidualnych ścieżek kariery i jasnych systemów wynagrodzeń.

Pracownicy GEO - EKO mają stworzone optymalne warunki dostosowane do wymagań stanowiskowych oraz standardów pracy. Podniesienie komfortu pracy wiązało się z koniecznością zmiany siedziby firmy, która dała możliwość odpowiedniego przygotowania poszczególnych stanowisk pracy oraz pomieszczeń sanitarnych.

Podnosimy kwalifikację naszych pracowników umożliwiając im uczestniczenie w szkoleniach i studiach podyplomowych finansowanych przez zakład pracy. Co roku organizowane jest szkolenie integracyjne dla pracowników GEO – EKO, w trakcie którego rozmawiamy o sprawach mających istotny wpływ na jakość wykonywanych przez nas obowiązków. Wszystkie uwagi i propozycje rozwiązań poszczególnych problemów są analizowane, a wnioski wcielane w życie. Wyjazdy są również okazją do odpoczynku od pracy oraz zacieśniania kontaktów koleżeńskich.

Wybierz Kategorię

GEO-EKO w mediach

Nagrody, Certyfikaty, Uznania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Policy cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser.

Dowiedz się więcej / More about cookies