Przetargi

Informacje o przetargach i zamówieniach publicznych. Zapoznaj się z listą ogłaszanych konkursów i przetargów.


Informujemy, iż w wyniku oceny konkursu ofert ogłoszonego dnia 15.02.2013r. do realizacji Działań promocyjnych i informacyjnych projektu w zakresie przedmiotowego zapytania została wybrana firma SEALS COMPANY.


Informujemy, iż w wyniku oceny konkursu ofert ogłoszonego dnia 08.02.2013r. do realizacji projektu w zakresie przedmiotowego zapytania została wybrana firma Acuarius Consulting Sp. z o.o.


W związku z licznymi pytaniami dot. w/w konkursu ofert Zamawiający dokonał korekty załącznika nr 1 – tj. Harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmieniony dokument znajduje się na stronie www.wentylacja.info/przetargi Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z przedmiotowym załącznikiem.


W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w ramach Działania 6.1 etap II PO IG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w ramach Działania 6.1 etap II PO IG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).


W związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu, w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, działanie 3.1 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na usługę opracowania Studium Wykonalności dla następującego zakresu: dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW na budynku przemysłowym.Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 13.04.2017r. realizowanego w ramach konkursu w związku z prowadzonymi przygotowaniami do realizacji projektu, w ramach osi priorytetowej III Czysta Energia, Działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.

 

Firma Handlowo-Usługowa "GEO-EKO" Tomasz Bil ul. Okulickiego 55, 38-500 Sanok, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania zakupu urządzeń i maszyn oraz montaż i uruchomienie środków trwałych w ramach projektu pn. " Produkcja innowacyjnych urządzeń wentylujących redukujących zanieczyszczenia zewnętrzne w pomieszczeniu - SMOGVENT 16", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ( PO IR), Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R,  Poddziałanie  3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Linki zewnętrzne do dokumentacji:

1. Oświadczenie - brak powiązań osobowych bądź kapitałowych 

2. Formularz ofertowy

3. Zapytanie ofertowe


Wybierz Kategorię

GEO-EKO w mediach

Nagrody, Certyfikaty, Uznania

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
This site uses cookies to deliver services in accordance with the Policy cookies. You can specify the conditions for storage or access cookies on your browser.

Dowiedz się więcej / More about cookies